Dialogmöte

Den 20:e april anordnade NDB det första dialogmötet mellan kommun och aktörer inom byggbranschen.

Mål och syfte

är att branschen ska möjliggöras ett tillfälle att kunna sitta ner med Tekniska Förvaltningen på Mora kommun för att föra dialog kring bl.a. olika projekts utförandetider, timing mellan olika projekt, gemensamma utmaningar samt att lyfta positiva områden att bygga vidare på. 

Att kunna ge kommunen Norra Dalarnas bransch bild av de behov den har som aktörer, samt att kommunen och andra aktörer ges möjlighet att ge aktuell info till branschen, d v s till Er i NDB.