Digitalt seminarium 10 december kl.7:30-8:30

Tack för morgonens digitala möte där vi gästades av Mats Jacobsson från Almi och Sara Hellberg Affärskompetens Digilo.
Hur vi skapar konkurrenskraft och ökad lönsamhet 💥
Inspelat möte återfinns inom kort på vår hemsida för dig att ta del av som inte kunde närvara just den här tiden.👊
Följ/kopiera länken för att se mötet.
https://nordiskkompetensse-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cecilia_nordiskkompetens_se/EZ7cWnF5xMpFqAeCVjwl834BRcdmJaqBTrFgcH0gVS2M1A?email=cecilia%40nordiskkompetens.se
Välkomna på ett digitalt möte för att ta del av vilka möjligheter till stöd som finns för utveckling för dig och ditt företag!
I en tid där vi påverkas alltmer av vad som sker i världen och där ”facit” och körschema är något vi skapar medan vi har full ruljangs i verksamheten blir det viktigare att rusta för olika scenarios som att satsa på rätt kompetens.
Ett digitalt möte i samarbete med Affärskompetens Sverige och Almi kommer vi i NDB att få ta del av vilka möjligheter för småföretag det finns att utveckla sin digitala kompetens för att hänga med i den allt mer utmanande digitala värld.
Häng med!🤩🤓