Extra insatt Covid19 möte 16 dec 2020

Då vi alla kan följa utvecklingen av Covid19 och hur den påverkar samhället, oss människor som våra affärer.
Vill vi nu skapa möjlighet till ett utbyte av erfarenheter om hur vi hanterar denna situation rent praktiskt.
Anteckning:
Morgonens extrainsatta digitala möte, Tema Covid-19, där berättade PEAB, Anna Pers och Mora Bygg, Jeff Öijer om hur de i sina verksamheter planerar och hanterar nuvarande pandemiläge. Bra utbyte kring tankar och arbetssätt i forumet som konkreta tips på hur man tillsammans kan verka för att minska smitta men ändå säkerställa leverans.
Nytt påtvingat digitalt arbetssätt iom videomöte mm har visat sig varit en klar framgångsfaktor, något som PEAB eller Mora Bygg för sina verksamheter kommer att fortsätta vidareutveckla för respektive verksamhet.
Andra framgångsfaktorer är att utbildningarna hålls digitalt varav ökad tillgänglighet råder för att vidareutbilda sin personal då utbildningsorterna ofta ligger söder över.
Levia, filial till Silja Hälsan med deras arbetsmiljöingenjör Pernilla Olsson, slår ett slag för att förbereda sig, att aktivt arbeta med att riskbedöma och att föra ut tydlig information i organisationen, se bild. Hon hänvisar även att ta hjälp av den information som finns att få via prevent och arbetsmiljöverkets hemsida.
Eva Thors, Byggföretagen, vill uppmana oss alla till att stävja den ökande svarta arbetskraften som ses alltmer iom att den privata marknaden ökar under pandemiläget.
Kloka tankar och klocka actions sammanfattar mötet, där vi via vår samlade kompetens i nätverket i utmanade frågor, kan ta hjälp av varandra att navigera.
Stort tack för morgonens möte där jag vill avsluta med en av de strategiska actions som Mora Bygg och Jeff tagit; Att i slutet av året ha 10 man obokade för att säkerställa det ev bortfall som kan infinna sig vid sjukdom samt av ökade restriktioner kunna leverera lovade tjänster men där logistiken behöver justeras i pandemiläget.