Informationsdag 23 januari- Att bygga i trä

Med kort varsel har vi fått en bra och förmånlig möjlighet av Mora kommun, att få fördjupad information kring byggnation i bl.a. massivträ.
Med anledning av att Mora kommuns träbyggnadsstrategi skall lyftas fram, så att kommande byggnationer i Mora kommuns regi huvudsakligen kan inriktas mot trä, så bjuds samtliga inom nätverket Norra Dalarnas Byggplats – NDB – in till Mora kommuns och ByggDialogs gemensamma informationsdag kommande torsdag (23 januari) på Mora Parken.
Anmälningstiden hålls öppen för NDB lite till, så ta chansen!
INBJUDAN

Att bygga i trä

Det talas mycket om fördelarna med att bygga i trä inte minst ur ett klimatperspektiv. Att använda trä i byggnader lagrar långsiktigt koldioxid samtidigt som de nya träden lagrar ytterligare i den växande skogen. Byggandet i trä ökar lavinartat i landet och i den fram växande marknaden sker en kraftfull utveckling.

Allmänt har fukt, ljud, brand och kostnader hållits fram som hinder för ett ökat träbyggande. Därför anordnar Mora kommun tillsammans med ByggDialog Dalarna en workshop som tar tag i hindren med en inriktning på att finna lösningar. Dessutom kommer vi att sättas in i det verktyg som ur ett livscykelperspektiv klarar att bedöma trä i förhållande till andra material.

Under eftermiddagens program förs diskussioner runt de upplevda hindren. Du som deltar har här en utmärkt chans att ta upp de frågor du har inom området. Passa på att få dina frågor belysta!

Varmt välkommen till en spännande dag!

 

Plats:                                  Moraparken 

Tid:                                     torsdag den 23 januari kl 8.30 – 15.00

Anmälan:                           senastfredag den 17 jan till ake@byggdialogdalarna.se

Anmäl ev. särskilda kostval

Information:                       Kontakta Tommy Ek, tommy.ek@mora.se   eller Åke Persson ake@byggdialogdalarna.se