Nätverksträff 7 maj

Nästa nätverksträff sker fortsatt digitalt. Denna dag får inte mindre än fyra olika föreläsare, två på förmiddagen och två på eftermiddagen.

 

Svenskt näringsliv,

Weilma AB,

ALMI,

Affärskompetens Sverige,

Förmiddagen

Då kommer Svenskt näringslivs Regionschef i Dalarna Henrik Navgård att prata om de mest aktuella frågor som organisationer driver i Dalarna just nu. Han kommer också med en liten framtidsspaning, spännande.

Efter honom kommer Weilma AB, Marcus Weilund och talar om sin resa i byggbranschen från Småland till Dalarna och sin framgångsresa tillsammans med Mockfjärds där han var VD i 10 år till att sedemera bli entreprenör och stötta företag i deras nästa kliv i utvecklingstrappan.

Eftermiddag

Då kommer ALMI,  Anna Norgren och Erik Gropgård att ge oss en inblick hur de jobbar runt ekonomisk rådgivning och möjligheterna kring finansiering s stöd vid olika behov

Efter det kommer Affärskompetens Sverige och Sara Hallberg. Hon kommer att prata om projektet Digilo och vilka möjligheter det finns för utbildning och utvecklingsstöd det finns för företag i projektet.

Det kommer att bli en mycket spännande dag!      Väl mött!