Nätverksträff 8

Vilken kickstart på morgonen! ☀️
Stort Tack till alla deltagare på morgonens Nätverksträff. 👍😃
Tack Henrik Navjord🌸 Svensktnäringsliv för en superintressant lägesrapport!
Där sammanflätningen av Världs läget, Sverige läget, Dalarnas läge och Norra Dalarnas Byggplats Nätverks deltagares läge samspelar och tydligt påverkas av varandra.
En av de största framtida utmaningarna som finns är kompetensförsörjning. I dags läget finns en önskan om en ökning av anställda inom en 6 månaders period på 33% inom Bygg.
☀️Hur skapar Tillsammans intresse för branschen hos kommande generationer? ☀️
Tack Marcus Weilund🌸 för att du delade dina erfarenheter och reflektioner och framtidsspaning om vad branschens företag behöver i framtiden för att vara konkurrenskraftig. Att KMA certifiering är att rekommendera.
Super intressant att lyssna till hur ni jobbar med värdeskapande affärsutveckling i samarbete med företag i branschen.