Nätverksträff nr 3

Nätverksträff nr 3

27 januari 2017 genomfördes den tredje nätverksträffen.

Temat denna gång var Anbud och Framtid.

Varje år tecknas 20 000 nya avtal genom upphandlingar i Sverige, till ett värde av cirka 800 miljarder kronor. Många företag avstår helt eller delvis från att lämna anbud på dessa upphandlingar av olika anledningar.

Denna gång diskuterades det hur man skriver ett anbud, med vem, och vilka kan man sammarbeta med ?och var man kan vända sig för att få stöd i sitt anbudsskrivande. Ännu en relevant och uppskattad träff.

Vi tackar Dalarnas Försäkringsbolag för frukosten.

1.3Nätverksträff 27 jan 2017