Nätverksträff nr 4

Nätverksträff nr 4

Temat för den fjärde nätverksträffen var Framtid och Hälsa.

Då vi hade en företagshälsovård på plats pratade vi den fysiska men även den psykosociala arbetsmiljön. Här pratades det om hur företagen tar hand om sina medarbetare, erfarenhetsutbyte på högnivå mellan företagen.

Axplock från diskussionerna ”Walk and talk meetings”, vikten av stresshantering, arbetsgivarens krav på medarbetaren och dess hälsa!
Syftet att skapa hållbart arbetsliv när byggbranchen nu och framåt är kokhet! Detta var en spännande och intressant träff då medarbetaren är den som möjliggör för företagen att utföra det det gör. Uppskattad träff.

Företaget Loupe var med och presenterade sitt affärssystem.

Vilka är de Fyra fördelarna med Loupe:

1 Kontroll över hela kedjan;
2 Lättnavigerat och effektivt ;
3 Smidigt Offline-läge;
4 Alltid personlig service;

Vi hade även besök från näringslivsenheten.

”I arbetet med strategisk kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden söker kommunen ofta stöd och representation från olika branscher. Här hoppas vi och tror att N D B vill axla den rollen, att vara en ”röst” från den lokala byggbranschen när vi söker samverkan från kommunen”
Stefan Sjöberg
Näringslivsutvecklare

Vi tackar Adleva för frukosten.

Inbjudan:

1.4.Nätverksträff 17 nov 2017