Nätverksträff nr 6

Nätverksträff nr 6

Morgonens frukostsponsor Vika Vimo

Vi gästades av:

Mora IKs Patrik Andersson som delgav oss planerna runt Arenabygget.

Näringslivsenheten informerade om Mora kontraktet. Mora kontraktet är en projektgrupp som ska öka ungas medvetande om olika yrken och yrkesroller. Här har nätverket en stor betydelse för att synliggöra byggbranschen för framtida arbetskraft.

Tekniska förvaltningen i Mora och Orsa bostäder informerade om framtida planer inom byggnationer och underhåll.

Adviser board:

Det har hållits ett Adviser board där representanter från vvs, rör, bygg, tak mfl träffades för att prata om hur nätverket ska ta nästa kliv.

Formalisering:

Nätverket tycker att formalisering av nätverket är av vikt och att en avgift för deltagandet ska införas. Flera bra synpunkter inkom och till nästa träff den 5 april kommer ett förslag att ges.

Vi Tackar Vika Vimo för frukosten.