Nätverksträff nr 7

Nätverksträff nr 7

Vår 7:de träff genomfördes den 5 april 2019.

Frukostsponsor PEAB

PEAB informerade om deras olika projekt i Dalarna och särskilt i de i Mora och Sälen.

Vi förtydligade vårt syfte och mål.
Syfte:

Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen. 

Där stöd för utveckling, informationsutbyte, kunskapsutbyte, gemensamhetsöverskridande samverkan och affärer kan utvecklas.

Att få verka och växa här i bygden.

Mål:

Att som företag ha ett kluster och ett sammanhang att verka inom för att stärka mitt företags närvaro i bygden. 

Att som företag hitta och stärka lokala samarbetensom även kan ge frukt utanför regionen.

Att tillsammans få hit till bygden viktiga kompetenshöjande insatser.  
Återrapport från Mora kontraktet:
Vi i branschen har svarat även om frekvensen är något låg. Det som framkom ur enkäten är att önskan om samarbete mellan branschen och skolan  kunde ökas. Vi konstaterade att det behövs insatser från branschens håll för att ”skola in” elever i arbetslivet. Att redan under högstadietiden kunna få komma ut och ta del av vad branschens alla olika yrkesgrupper på ett enkelt och lätt sätt.
Återrapport från Dialogmötet.
Stadsbyggnadsförvaltningen öppnade upp för dialog runt nya arbetssätt vid planläggning och detaljplan. Vilket är jätte positivt och uppskattat. Vi fick även ta del av tankar och planer från Moraköpstads fastighetsnätverk. Det var diskussion och dialog på hög nivå.
Advicer board.
Nästa möte 10 maj. 
På Platsen Besök.
Vi har två besök inbokade.
Syfte är att ge oss chansen att träffas och få visa upp företaget, nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.
Länsförsäkringar: Fredag 24 maj 2019
PEAB: datum kommer inom kort
Serviceavgift.
Service avgiften är nu satt, då halva året nu gått så kommer en delsumma att skickas ut för debitering för 2019.
Vi kommer att skicka ut till alla som deltagit på någon av våra träffar.
Vad som kom fram är att det är viktigt att man kan komma och delta en gång innan man bestämmer sig för att ingå i nätverket.
Ett branschnätverk- näringslivet -politik.
Kommunernas punkt.
Canada området
Saxviken
Dagis
Tingsnäs
mm
Branschspaning.
Här diskuterades olika tankar och spaningar som gjorts i branschen.