På Platsen besök

Höstens På Platsen besök tog oss till Malung.
Vi har blivit inbjudna av Peab och Malung-Sälens kommun att få ta del av bygget av deras Simhall.

☀️Stort Tack till @peab och Mattias Jäder👍som bjudit in NDBs nätverk att titta på byggnationen av simhallen i Malung.
Vi riktar också ett stort Tack till Kjell och Linda och Viktor @malung-salenskommun ⭐️
För er intressanta presentationen om hur processen har fortlöpt med kalkyler, besluts och arbetsgång.
Med en 25 m lång bassäng och 8 banor och en multibassäng med höj och sänkbart golv ,ett barnområde, en Champagne pool (som kommer att kunna hyras privat) och Aqua Cross/Ninja bana som är först i Sverige. Detta är ett bygge som imponerar och som ska stå klart juli 2024.
Teknisk uppnår bygget miljöbyggnad silver och är kvalificerat att finansieras genom gröna lån.
De uppnår en energiförbrukning på Guldnivå. Detta mäts under tre år med regelbunden uppföljning.
Lokalerna är behovsstyrd dvs energi för att värma vatten är bara på vid användning.
I framtiden ska man bygga kulvertar och använda ishallens överskottsvärme.
Genom att använda våt-agregat tillvaratas och återvinns all värme i våtutrymmen. Alla system vet vad de andra systemen gör, så smart, för att hålla ner energikostnaderna. De intelligenta systemen flyttar värme där överskott finns till där det i anläggningen behöves.
Solcellerna som sätts upp kommer att generera 125 000 kWh till anläggningen och är ett led i att försöka bli självförsörjande i framtiden.
Det har använts 250 ton armering och väldigt mycket betong och resultatet kommer att bli enastående.
Vi lyfter hatten och säger Grattis till Malung-Sälens kommun till en så fantastisk inbjudande anläggning.👍💫Nätverket avslutade med en super trevlig AWpå Käk och Plock