På Platsen Besök Helikopterplattan

På Platsen Besök helikopterplattan i Mora Lasarett

Tack Lars Nygårds och Landstingsfastigheter för att vi fick möjlighet att komma och genomföra besöket om än på ett annorlunda sätt!👍☀️
Vi har idag genomfört vårt första digitala ”På Platsen besök” på Helikopterplattan vid Mora lasarett.
De rådande omständigheterna har medfört att vi behöver skapar utanför ramarna och det blir en kort ”På Platsen film”.

Välkomna och håll till godo!