På Platsen besök nr 4

Vårt 4:de På Platsen besök är till Skandinavien Mountains Airport,

Vi samlades på mora flygplats för Take off där fyra propeller plan och en helikopter tog oss mot Skandinavien Mountains Airport.

Vilken perfekt dag att flyga på, det kunde inte bli bättre och vad intressant att se Scandinavian Mountains Airport, den resan som gjorts och alla gupp i vägen som nu är i hamn. Då det inte finns någon riktigt tidsspann för hur lång tid det tar att bygga, kan man säga att ca 2,5 år blir ett bra riktmärke för framtida byggen! 2,5 km landningsbana, 45 m bred, en 300 m lång byggnad med nyaste tekniken.
Just nu är SMA en av världens yngsta och modernaste flygplatser.