Verksamhetsåret 2022

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen i Norra Dalarna.

Nätverket har funnits i 7 år och framgångskonceptet är att det är företagen som skapar nätverket och dess innehåll. Allas deltagande, engagemang och vilja att skapa möjligheter tillsammans har gjort det möjligt för nätverkets tillväxt och fortlevnad.

 Årshjul 2022

Vi planerar att ses följande datum och i följande forum:

Datum:            Forum                                                                  Plats/Ort

VT 22                ”På platsen besök”                                            Återkommer med plats

13 maj              Nätverksträff                                                      Moraparken

Juni                   Sommaravslutning                                           Återkommer med plats

HT 22                ”På platsen besök” inkl middag                     Återkommer med plats

Sept                  Dialogmöte                                                         Hemusgården partner Mora kommun

HT 22                Nätverksträff                                                      Återkommer med plats

 

Föreläsningar i samarbete med våra medlemmar och partners kommer det att bjudas in till löpande när det ges möjlighet – håll utkik i mailen. Planerade fram tills i dag 2022 är:

  • Dala byggkompetens,  2022-03-10
  • Effektivisera byggbranschen genom digital process, 2022-03-30
  • Anbudskurs 2022-04-04

 

Forum där NDB deltar för att driva branschens frågor och bevaka våra intressen är Regionstad Mora via Mats Björkman – kontakta gärna Mats när Ni känner att Ni har någon branschfråga som behöver lyftas till detta forum.

 

Engagemang

Vi välkomnar alltid våra ”medlemmar” att i första hand medverka fysiskt men framöver kommer fler digitala möjligheter kunna erbjudas vid våra träffar såsom hybridmöten. Ett av våra primära syften är att skapa affärer genom kännedom om varandra via relationsbyggande och personliga kontakter. Vi inom NDB vill värna om de affärsmöjligheter som mingel och personliga möten skapar vid våra nätverksträffar.

Vi ser fram emot att ses fysiskt och digitalt så mycket som möjligt under innevarande nätverksår. 

Årlig avgift per företag oavsett storlek

Vi tackar de som ger sitt stöd för branschen och för vår region vi verkar i, genom att stötta nätverket – NDB – och för de ideella insatser som sker, då ingen i dagsläget får ersättning för nedlagt arbete med vårt varumärke.

Årlig avgiften på 1,950 kr ex moms oavsett storlek eller antalet anställda. Till oss kommer man för att mötas på samma villkor och spelplan. Årsavgift skickas ut inom kort.

 

Varmt välkomna till ett intressant nätverksår.