På Platsen Besök Helikopterplattan

På Platsen Besök helikopterplattan i Mora Lasarett Tack Lars Nygårds och Landstingsfastigheter för att vi fick möjlighet att komma och genomföra besöket om än på ett annorlunda sätt! Vi har idag genomfört vårt första digitala ”På Platsen besök” på Helikopterplattan vid Mora lasarett. De rådande omständigheterna har medfört att vi behöver skapar utanför ramarna och […]

Sommaravslutning 2021

I går på sommaravslutningen var vi med om en världspremiär på På Platsen besök digitalt! Helikopterplattan vid Mora lasarett! Vilken Succé utifrån de förutsättningar som råder! Tack Lars Nygårds för ett intressant och spännande besök och inte minst Tack Marcus Wicander och Wicproductions för ett fantastiskt filmarbete. Vilken härligt trevlig sommaravslutning när vi äntligen fick […]

Nätverksträff 8

Vilken kickstart på morgonen! Stort Tack till alla deltagare på morgonens Nätverksträff. Tack Henrik Navjord Svensktnäringsliv för en superintressant lägesrapport! Där sammanflätningen av Världs läget, Sverige läget, Dalarnas läge och Norra Dalarnas Byggplats Nätverks deltagares läge samspelar och tydligt påverkas av varandra. En av de största framtida utmaningarna som finns är kompetensförsörjning. I dags läget […]

Extra insatt Covid19 möte 16 dec 2020

Då vi alla kan följa utvecklingen av Covid19 och hur den påverkar samhället, oss människor som våra affärer. Vill vi nu skapa möjlighet till ett utbyte av erfarenheter om hur vi hanterar denna situation rent praktiskt. Anteckning: Morgonens extrainsatta digitala möte, Tema Covid-19, där berättade PEAB, Anna Pers och Mora Bygg, Jeff Öijer om hur […]

Nätverksträff 6 nov

Tack till Mora kommun för den övergripande informationen och er spännande information om den strategiska energiplan som gäller vid byggnationer och var i processen Stranden området befinner sig

På Platsen besök nr 4

Vårt 4:de På Platsen besök är till Skandinavien Mountains Airport, Vi samlades på mora flygplats för Take off där fyra propeller plan och en helikopter tog oss mot Skandinavien Mountains Airport. Vilken perfekt dag att flyga på, det kunde inte bli bättre och vad intressant att se Scandinavian Mountains Airport, den resan som gjorts och alla […]

PÅ PLATSEN BESÖK NR 3

Den 7 februari bjuder NCC in NDB till ett På Platsen besök för att visa deras bygge med Moras nya Brandstation. Under en lunch får vi lyssna till hur bygget har fortskridit för att sedan få en rundvandring i lokalerna.

Informationsdag 23 januari- Att bygga i trä

Med kort varsel har vi fått en bra och förmånlig möjlighet av Mora kommun, att få fördjupad information kring byggnation i bl.a. massivträ. Med anledning av att Mora kommuns träbyggnadsstrategi skall lyftas fram, så att kommande byggnationer i Mora kommuns regi huvudsakligen kan inriktas mot trä, så bjuds samtliga inom nätverket Norra Dalarnas Byggplats – […]

På Platsen besök nr 2

Den 30 augusti ska vi få följa PEABs arbete att bygga 39 lägenheter på Tuvan. PEAB bjuder in NDB att besöka deras bygge på tuvan, under en lunch får vi lyssna till hur bygget har gått och sedan visas vi runt i höghuset.

BOKA IN DEN 29 MAJ 2020

Den 29 maj kommer nästa Nätverksträff att ägarum. Vik av datumet i kalendern och invänta mer information om innehållet.