Extra insatt Covid19 möte 16 dec 2020

Då vi alla kan följa utvecklingen av Covid19 och hur den påverkar samhället, oss människor som våra affärer. Vill vi nu skapa möjlighet till ett utbyte av erfarenheter om hur vi hanterar denna situation rent praktiskt. Anteckning: Morgonens extrainsatta digitala möte, Tema Covid-19, där berättade PEAB, Anna Pers och Mora Bygg, Jeff Öijer om hur […]

Nätverksträff 6 nov

Tack till Mora kommun för den övergripande informationen och er spännande information om den strategiska energiplan som gäller vid byggnationer och var i processen Stranden området befinner sig

På Platsen besök nr 4

Vårt 4:de På Platsen besök är till Skandinavien Mountains Airport, Vi samlades på mora flygplats för Take off där fyra propeller plan och en helikopter tog oss mot Skandinavien Mountains Airport. Vilken perfekt dag att flyga på, det kunde inte bli bättre och vad intressant att se Scandinavian Mountains Airport, den resan som gjorts och alla […]

PÅ PLATSEN BESÖK NR 3

Den 7 februari bjuder NCC in NDB till ett På Platsen besök för att visa deras bygge med Moras nya Brandstation. Under en lunch får vi lyssna till hur bygget har fortskridit för att sedan få en rundvandring i lokalerna.

Informationsdag 23 januari- Att bygga i trä

Med kort varsel har vi fått en bra och förmånlig möjlighet av Mora kommun, att få fördjupad information kring byggnation i bl.a. massivträ. Med anledning av att Mora kommuns träbyggnadsstrategi skall lyftas fram, så att kommande byggnationer i Mora kommuns regi huvudsakligen kan inriktas mot trä, så bjuds samtliga inom nätverket Norra Dalarnas Byggplats – […]

På Platsen besök nr 2

Den 30 augusti ska vi få följa PEABs arbete att bygga 39 lägenheter på Tuvan. PEAB bjuder in NDB att besöka deras bygge på tuvan, under en lunch får vi lyssna till hur bygget har gått och sedan visas vi runt i höghuset.

BOKA IN DEN 29 MAJ 2020

Den 29 maj kommer nästa Nätverksträff att ägarum. Vik av datumet i kalendern och invänta mer information om innehållet.  

Nätverksträff nr 7

Nätverksträff nr 7 Vår 7:de träff genomfördes den 5 april 2019. Frukostsponsor PEAB PEAB informerade om deras olika projekt i Dalarna och särskilt i de i Mora och Sälen. Vi förtydligade vårt syfte och mål. Syfte: Att skapa en plattform för Dialog och Information för alla som verkar inom byggbranschen.  Där stöd för utveckling, informationsutbyte, kunskapsutbyte, gemensamhetsöverskridande samverkan […]

Nätverksträff nr 6

Nätverksträff nr 6 Morgonens frukostsponsor Vika Vimo Vi gästades av: Mora IKs Patrik Andersson som delgav oss planerna runt Arenabygget. Näringslivsenheten informerade om Mora kontraktet. Mora kontraktet är en projektgrupp som ska öka ungas medvetande om olika yrken och yrkesroller. Här har nätverket en stor betydelse för att synliggöra byggbranschen för framtida arbetskraft. Tekniska förvaltningen […]

Nätverksträff nr 5

Nätverksträff nr 5 Framtid och Partnerskap var denna morgons tema. Dagens frukost sponsor var Mora Bygg. Då det är ett relativt nytt företag på marknaden fick Jeff  Öijer (VD) berätta lite om sin historia in i byggbranschen och hur det ser ut idag och framåt. Intressant och roligt. Vi pratade om hur vi skulle ta […]